Úvod Poslední aktualizace: 17.08.2021

Vítejte v API dokumentaci pro Váš e-shop na nody.cz.

Varování

Samostatná API pro nody.cz je v BETA verzi a může procházet zásadními změnami.

Vygenerování klíče

Pro veškerou komunikaci se svým e-shopem je potřeba vygenerovat privátní klíč. Vygenerovaný klíč se používá pro všechny dotazy vedené na e-shop.

Varování

Svůj privátní klíč nesdělujte nikomu, kdo nemá mít přístup k Vašemu e-shopu!

Klíč vygenerujete ve své administraci v sekci Propojení / Api.

Skládání URL adres

Každý e-shop má svoji vlastní URL adresu pro volání API. Vždy se skládá z Vaší domény + /api/v2/#akce#/.
Například: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/test-connection/

Ověření funkčnosti

Ve spojení s klíčem můžete jednoduše ověřit, jestli se Vám podařila komunikace s Vaším e-shopem. Veškerá doplňující data se posílají společně s URL adresou jako POST.

URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/test-connection/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "message":"Connection successful.",
  "data":[   
  ]
}
              

Možné chyby

Pokud dojde k nějaké chybě, dostanete odpověď se status = failed. Například:

                {
  "status":"failed",
  "message":"Required 'private-key' is not specified."
}
              
Základní chybové zprávy
Chyba Řešení
Action not specified. Zadávejte URL adresu ve správném tvaru. Zkontrolujte URL adresu, kterou voláte.
Api function is not active. Api funkce není aktivní. Aktivujte ji v administraci na stránce Propojení / API.
Required 'private-key' is not specified. Není zadána položka private-key. Zkontrolujte, jestli posíláte POST hodnotu private-key.
The 'private-key' is not valid. Uvedená hodnota privátního klíče není správná. V administraci na stránce Propojení / API ověřte správnost privátního klíče.
Action not found. Zadávejte URL adresu ve správném tvaru. Zkontrolujte URL adresu, kterou voláte.

Objednávky

Informace o Vašich objednávkách. Seznamy objednávek, detaily, historie, status a mnohé další.

Statusy objednávek

Veškeré informace o stavech objednávek, které máte nastavené pro svůj e-shop.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/orders/statuses/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":[
   {
     "status_id":1,
     "name":"Přijatá objednávka",
     "order":1,
     "default":1,
     "color":"#222222",
     "background_color":"#AAD5FF",
     "make_as_paid":1,
     "send_to_parcel":0,
     "create_invoice":0,
     "do_not_count_in_statistics":0
   },
   {
     "status_id":2,
     "name":"Vyřizuje se",
     "order":3,
     "default":0,
     "color":"#222222",
     "background_color":"#FF8000",
     "make_as_paid":1,
     "send_to_parcel":0,
     "create_invoice":1,
     "do_not_count_in_statistics":0
   },
   {
     "status_id":3,
     "name":"Vyřízena",
     "order":4,
     "default":0,
     "color":"#ffffff",
     "background_color":"#00AA00",
     "make_as_paid":1,
     "send_to_parcel":0,
     "create_invoice":1,
     "do_not_count_in_statistics":0
   },
   {
     "status_id":6,
     "name":"Stornována",
     "order":2,
     "default":0,
     "color":"#222222",
     "background_color":"#AAAAAA",
     "make_as_paid":0,
     "send_to_parcel":0,
     "create_invoice":0,
     "do_not_count_in_statistics":1
   }
  ]
}
              
Název položky Popis
status_id ID stavu objednávky. Při změně stavu objednávky je potřeba použít správné ID stavu.
name Název stavu objednávky.
order Řazení stavů tak, jak jsou u Vás v administraci seřazené.
default Výchozí stav při nové objednávce.
0 = NE
1 = ANO
color Barva textu stavu objednávky. Barva, která se zobrazuje zákazníkům i Vám v administraci.
background_color Barva pozadí stavu objednávky. Barva pozadí, která se zobrazuje zákazníkům i Vám v administraci.
make_as_paid Označit objednávku jako zaplacenou.
0 = NE
1 = ANO
send_to_parcel Odeslat objednávku dopravci.
0 = NE
1 = ANO
create_invoice Vytvořit daňový doklad.
0 = NE
1 = ANO
do_not_count_in_statistics Nezapočítávat objednávku do statistik.
0 = počítá se
1 = nepočítá se

Přehled objednávek

Výpis objednávek podle datumu. Možnost filtrovat podle stavu objednávky.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/orders/overview/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
date-from Ano Všechny objednávky od uvedeného datumu ve formátu YYYY-DD-MM. Například: 2021-07-20.
date-to Ne Všechny objednávky do uvedeného datumu ve formátu YYYY-DD-MM. Například: 2021-07-20. Pokud není vyplněno, použije se dnešní datum.
status-id Ne ID stavu objednávky. Omezí výsledek pouze na objednávky v zadaném stavu. ID stavu objednávky musí existovat. V opačném případě se vrátí chyba. ID stavu objednávky zjistíte pomocí funkce Statusy objednávek.
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "orders":[
     {
      "order_id":18186,
      "prefix":"2020",
      "kod":"0214",
      "order_number":"20200214",
      "created":"2020-06-28 22:50:05",
      "status_id":1,
      "currency_id":1,
      "paid":0,
      "invoice_firm":"",
      "invoice_name":"Miroslav",
      "invoice_surname":"Sobotka",
      "invoice_street":"Hamry nad Sázavou ",
      "invoice_house_number":"460",
      "invoice_city":"Žďár nad Sázavou",
      "invoice_zip":"59101",
      "invoice_country_id":1,
      "invoice_ico":"",
      "invoice_dic":"",
      "telephone":"777173315",
      "email":"info@normservis.cz",
      "delivery_same":1,
      "delivery_firm":"",
      "delivery_name":"",
      "delivery_surname":"",
      "delivery_street":"",
      "delivery_house_number":"",
      "delivery_city":"",
      "delivery_zip":"",
      "delivery_country_id":0,
      "package_number":"",
      "customer_id":0,
      "remark":"Testovaci poznamka zakaznika.",
      "intern_note":"Interni poznamka.",
      "tax_mode":0,
      "last_update":"2021-01-14 13:50:43"
     }
   ]
  }
}
              
Název položky Popis
order_id ID objednávky. Je potřebné pro zobrazení detailu objednávky.
prefix Použitý prefix objednávky při vytvoření.
kod Číselný kód objednávky.
order_number Kompletní číslo objednávky ve složení PREFIX + KOD.
created Datum a čas, kdy byla objednávka vytvořena.
status_id ID stavu objednávky.
currency_id ID měny.
paid Označuje, jestli je objednávka zaplacena nebo ne.
0 = nezaplaceno
1 = zaplaceno
invoice_firm Fakturační údaje: název firmy.
invoice_name Fakturační údaje: jméno.
invoice_surname Fakturační údaje: příjmení.
invoice_street Fakturační údaje: ulice.
invoice_house_number Fakturační údaje: číslo popisné.
invoice_city Fakturační údaje: město.
invoice_zip Fakturační údaje: PSČ.
invoice_country_id Fakturační údaje: ID země.
invoice_ico Fakturační údaje: IČO.
invoice_dic Fakturační údaje: DIČ.
telephone Telefon.
email E-mail.
delivery_same Označuje, jestli adresa dodání je stejná jako fakturační.
0 = adresa dodání je rozdílná od fakturační adresy
1 = adresa dodání je stejná jako fakturační
delivery_firm Adresa doručení: název firmy.
delivery_name Adresa doručení: jméno.
delivery_surname Adresa doručení: příjmení.
delivery_street Adresa doručení: ulice.
delivery_house_number Adresa doručení: číslo popisné.
delivery_city Adresa doručení: město.
delivery_zip Adresa doručení: PSČ.
delivery_country_id Adresa doručení: ID země doručení.
package_number Číslo zásilky.
customer_id ID zákazníka.
remark Poznámka od zákazníka.
intern_note Interní poznámka e-shopu.
tax_mode Daňový režim.
0 = normální
1 = reverse charge
last_update Poslední aktualizace objednávky.

Detail objednávky

Funkce načítá informace o objednávce, včetně zakoupených položek.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/orders/detail/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
order-id Ano ID objednávky. Pro informace o více objednávkách lze načíst v jednom dotazu. Stačí oddělit jednotlivé ID objednávek pomocí čárky.
Například: 54881,54572,54992
Výsledek (formát JSON)

Dobré vědět

Ve výsledku 'data' je pole naklíčované pomocí čísla objednávky.

                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "orders":{
     "20200459":{
      "order_id":29937,
      "prefix":"2020",
      "kod":"0459",
      "order_number":"20200459",
      "created":"2021-04-19 22:38:18",
      "status_id":1,
      "currency_id":1,
      "paid":0,
      "invoice_firm":"",
      "invoice_name":"Miroslav",
      "invoice_surname":"Sobotka",
      "invoice_street":"Hamry nad Sazavou",
      "invoice_house_number":"460",
      "invoice_city":"Zdar nad Sazavou",
      "invoice_zip":"59101",
      "invoice_country_id":1,
      "invoice_ico":"",
      "invoice_dic":"",
      "telephone":"+420777173315",
      "email":"info@normservis.cz",
      "delivery_same":1,
      "delivery_firm":"",
      "delivery_name":"",
      "delivery_surname":"",
      "delivery_street":"",
      "delivery_house_number":"",
      "delivery_city":"",
      "delivery_zip":"",
      "delivery_country_id":0,
      "package_number":"",
      "customer_id":0,
      "remark":"Poznámka zákazníka.",
      "intern_note":"Interní poznámka.",
      "tax_mode":0,
      "last_update":"2021-04-19 22:38:20",
      "items":[
        {
         "added":"2021-04-19 22:38:18",
         "item_id":65689,
         "item_code":"397593/4",
         "item_type_id":1,
         "item_name":"Dvojitý slugburger",
         "item_variant_id":298303,
         "item_pcs":1,
         "item_price_per_pcs":122.72,
         "item_purchase_price":50,
         "item_vat":21,
         "item_discount":0,
         "intern_note":""
        },
        {
         "added":"2021-04-19 22:38:19",
         "item_id":789,
         "item_code":"789",
         "item_type_id":5,
         "item_name":"Zásilkovna",
         "item_variant_id":0,
         "item_pcs":1,
         "item_price_per_pcs":48.760330578512,
         "item_purchase_price":48.760330578512,
         "item_vat":21,
         "item_discount":0,
         "intern_note":""
        },
        {
         "added":"2021-04-19 22:38:19",
         "item_id":2825,
         "item_code":"2825",
         "item_type_id":4,
         "item_name":"CSOB",
         "item_variant_id":0,
         "item_pcs":1,
         "item_price_per_pcs":0,
         "item_purchase_price":0,
         "item_vat":21,
         "item_discount":0,
         "intern_note":""
        }
      ]
     }
   }
  }
}
              
Název položky Popis
order_id ID objednávky. Je potřebné pro zobrazení detailu objednávky.
prefix Použitý prefix objednávky při vytvoření.
kod Číselný kód objednávky.
order_number Kompletní číslo objednávky ve složení PREFIX + KOD.
created Datum a čas, kdy byla objednávka vytvořena.
status_id ID stavu objednávky.
currency_id ID měny.
paid Označuje, jestli je objednávka zaplacena nebo ne.
0 = nezaplaceno
1 = zaplaceno
invoice_firm Fakturační údaje: název firmy.
invoice_name Fakturační údaje: jméno.
invoice_surname Fakturační údaje: příjmení.
invoice_street Fakturační údaje: ulice.
invoice_house_number Fakturační údaje: číslo popisné.
invoice_city Fakturační údaje: město.
invoice_zip Fakturační údaje: PSČ.
invoice_country_id Fakturační údaje: ID země.
invoice_ico Fakturační údaje: IČO.
invoice_dic Fakturační údaje: DIČ.
telephone Telefon.
email E-mail.
delivery_same Označuje, jestli adresa dodání je stejná jako fakturační.
0 = adresa dodání je rozdílná od fakturační adresy
1 = adresa dodání je stejná jako fakturační
delivery_firm Adresa doručení: název firmy.
delivery_name Adresa doručení: jméno.
delivery_surname Adresa doručení: příjmení.
delivery_street Adresa doručení: ulice.
delivery_house_number Adresa doručení: číslo popisné.
delivery_city Adresa doručení: město.
delivery_zip Adresa doručení: PSČ.
delivery_country_id Adresa doručení: ID země doručení.
package_number Číslo zásilky.
customer_id ID zákazníka.
remark Poznámka od zákazníka.
intern_note Interní poznámka e-shopu.
tax_mode Daňový režim.
0 = normální
1 = reverse charge
last_update Poslední aktualizace objednávky.
items Položky objednávky. Informace o položkách v tabulce Položky objednávky.

Položky objednávky

Název položky Popis
added Datum a čas přidání položky do objednávky.
item_id ID produktu.
item_code Kód produktu.
item_type_id Druh produktu.
1 = produkt
2 = služba
3 = sleva
4 = způsob platby
5 = způsob dopravy
6 = úhrada
item_name Název položky.
item_variant_id ID varianty. Hodnota 0 a -1 = bez varianty.
item_pcs Objednané množství.
item_price_per_pcs Cena produktu za objednané množství. (např. cena za 1 kus)
item_purchase_price Nákupní cena produktu.
item_vat Sazba DPH.
item_discount Sleva na položku.
intern_note Soukromá poznámka k danému produktu.

Změna objednávky

Změna údajů v objednávce. Pokud nepovinný parametr není nastaven, nebude se upravovat. Veškeré změny se automaticky zapisují do historie objednávky.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/orders/change/

Položky POST
Hodnota Povinná Maximální délka Popis
private-key Ano - Privátní klíč
order-id Ano - ID objednávky, kterou chcete upravit. V současné době lze editovat pouze 1 objednávku.
package-number Ne 150 Číslo zásilky pro dopravce.
paid Ne - Nastavuje, jestli je objednávka zaplacena nebo ne.
0 = nezaplaceno
1 = zaplaceno
intern-note Ne 2000 Interní poznámka k objednávce.
Pozor! Interní poznámka se nahrazuje celá.
status-id Ne - ID stavu objednávky, který chcete nastavit. Pokud ID stavu objednávky neexistuje, vrátí se chyba.
Správný výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":[  
  ]
}
              
Příklad vrácené chyby (formát JSON)
                {
  "status":"failed",
  "message":"The sent parameter 'status-id' does not exist."
}
              

Kategorie

Informace o Vašich kategoriích a jejich přehled.

Přehled kategorií

Přehled kategorií na Vašem e-shopu.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/categories/overview/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "categories":[
     {
      "category_id":1,
      "name":"Trička",
      "link":"tricka",
      "order":1,
      "parent_id":0,
      "active":1
     },
     {
      "category_id":2,
      "name":"Krátý rukáv",
      "link":"kratky-rukav",
      "order":2,
      "parent_id":1,
      "active":1
     },
     {
      "category_id":3,
      "name":"Dlouhý rukáv",
      "link":"dlouhy-rukav",
      "order":3,
      "parent_id":1,
      "active":1
     }
   ]
  }
}
              
Název položky Popis
category_id ID kategorie.
name Název kategorie.
link Odkaz na kategorii.
order Řazení kategorií.
parent_id ID nadřazené kategorie. V případě, že je hodnota 0, jedná se o hlavní kategorii.
active Označuje, jestli je kategorie aktivní.
0 = neaktivní
1 = aktivní

Detail kategorie

Kompletní detail kategorie. Je možné zjistit informace o více kategoriích najednou.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/categories/detail/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
category-id Ano ID kategorie. Pro informace o více kategoriích stačí jednotlivé ID kategorií oddělit čárkou.
Výsledek (formát JSON)

Dobré vědět

Ve výsledku 'data' je pole naklíčované pomocí ID kategorie.

                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "categories":{
     "1009":{
      "category_id":1009,
      "name":"Testovací kategorie",
      "link":"testovaci-kategorie",
      "description":"Popis testovaci kategorie.",
      "seo_title":"Test SEO title",
      "seo_description":"Test SEO description",
      "order":29,
      "parent_id":0,
      "active":1,
      "image":"https://cdn.mujnody.cz/user/muj-eshop-cz/category/2soJtDyoQH1627289268.png",
      "image_social":"https://cdn.mujnody.cz/user/muj-eshop-cz/social-networks/5S6HcU0AeW1627289303.png",
      "feed_cpc":2
     }
   }
  }
}
              
Název položky Popis
category_id ID kategorie.
name Název kategorie.
link Odkaz na kategorii.
description Popis kategorie (obsahuje HTML).
seo_title Název stránky pro vyhledávače.
seo_description Popis stránky pro vyhledávače.
order Řazení kategorie.
parent_id ID nadřazené kategorie. V případě, že je hodnota 0, jedná se o hlavní kategorii.
active Označuje, jestli je kategorie aktivní.
0 = neaktivní
1 = aktivní
image Obrázek nahraný ke kategorii.
image_social Nahraný obrázek pro sociální sítě.
feed_cpc Cena za proklik pro srovnávače zboží. 0 = neuvedená cena.

Produkty

Informace o Vašich produktech. Vyhledávání, detail, úprava.

Přehled produktů

Přehled produktů na Vašem e-shopu.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/products/overview/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
created-since Ne Všechny produkty, které byly vytvořené od zadaného dne. Formát Y-m-d.
created-to Ne Všechny produkty, které byly vytvořené do zadaného dne. Formát Y-m-d.
category-id Ne ID kategorie. Pokud je vyplněné, vypíše produkty, které jsou zařazené do této kategorie.
default-category-id Ne ID defaultní kategorie. V případě vyplnění vypíše pouze produkty s uvedenou základní kategorií.
active Ne Vybírá pouze aktivní nebo neaktivní produkty.
Pouze uvedené hodnoty.
1 = Aktivní
0 = Neaktivní
visibility Ne Pouze uvedené hodnoty.
1 = Aktivní
2 = Skrytý (vyprodáno)
3 = Neviditelný
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "products":{
     "3000":{
      "product_id":3000,
      "created":"2021-07-08",
      "kod":"123456",
      "has_variants":1,
      "visibility":1,
      "active":1,
      "name":"Lacoste Inspiration parfém",
      "link":"lacoste-inspiration-parfem",
      "main_category":20088
     }
   }
  }
}
              
Název položky Popis
product_id ID produktu.
created Datum vytvoření produktu.
kod Kód produktu.
has_variants Označuje, jestli má produkt varianty nebo ne.
1 = má varianty
2 = nemá varianty
visibility Označuje, jestli je produkt viditelný nebo ne.
1 = viditelný
2 = skrytý (vyprodáno)
3 = neviditelný
active Označuje, jestli je produkt aktivní.
0 = neaktivní
1 = aktivní
name Název produktu.
link Odkaz na produkt.
main_category_id ID hlavní kategorie.

Detail produktu

Zobrazí detailní informace o produktu.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/products/detail/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
product-id Ano ID produktu. Pro informace o více produktech lze načíst v jednom dotazu. Stačí oddělit jednotlivé ID produktů pomocí čárky.
Například: 8001,8003,10025
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "products":{
     "181022":{
      "id":181022,
      "created":"2021-08-06",
      "kod":"123456",
      "has_variants":1,
      "product_type":1,
      "visibility":1,
      "intern_note":"Moje interní poznámka.",
      "purchase_price":299,
      "weight":0.3,
      "allow_to_minus":0,
      "manufacturer_code":"",
      "ean_code":"",
      "plu_code":"",
      "isbn_code":"",
      "mpn_code":"",
      "serial_number":"",
      "main_category":20077,
      "adult":0,
      "in_stock":0,
      "minimum_order":1,
      "maximum_order":0,
      "active":1,
      "unit_id":1,
      "image_social":"NLBTcFRya21628256263.jpg",
      "feed_cpc":1.9,
      "check_stock_limit":0,
      "variants":[
        {
         "id":1007242,
         "kod":"123456/1",
         "purchase_price":299,
         "in_stock":50,
         "visibility":1,
         "minimum_order":1,
         "maximum_order":0,
         "allow_to_minus":0,
         "manufacturer_code":"",
         "ean_code":"",
         "plu_code":"",
         "isbn_code":"",
         "serial_number":"",
         "mpn_code":"",
         "photo_id":535467,
         "weight":0.5,
         "active":1,
         "check_stock_limit":0,
         "translates":{
           "1":"Velikost: M"
         },
         "translates_array":{
           "1":[
            {
              "name":"Velikost",
              "value":"M"
            }
           ]
         },
         "prices":{
           "1":{
            "product_id":181022,
            "variant_id":1007242,
            "price_list_id":1,
            "price":825.61983471074,
            "price_vat":999,
            "price_action":495.04132231405,
            "price_action_vat":599,
            "price_with_vat":1,
            "vat_id":5,
            "price_show":599,
            "profit":{
              "margin":196.04132231405,
              "percent":"40"
            },
            "vat":21
           }
         },
         "availability_id_in_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Skladem"
           },
           "id":16,
           "odeslani_v_hodinach":38,
           "naskladneni_v_hodinach":5,
           "color":"#00AA00",
           "availability_type":1
         },
         "availability_id_out_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Vyprodáno"
           },
           "id":18,
           "odeslani_v_hodinach":0,
           "naskladneni_v_hodinach":0,
           "color":"#FF0000",
           "availability_type":2
         }
        },
        {
         "id":1007243,
         "kod":"123456/2",
         "purchase_price":299,
         "in_stock":50,
         "visibility":1,
         "minimum_order":1,
         "maximum_order":0,
         "allow_to_minus":0,
         "manufacturer_code":"",
         "ean_code":"",
         "plu_code":"",
         "isbn_code":"",
         "serial_number":"",
         "mpn_code":"",
         "photo_id":535467,
         "weight":0.5,
         "active":1,
         "check_stock_limit":0,
         "translates":{
           "1":"Velikost: L"
         },
         "translates_array":{
           "1":[
            {
              "name":"Velikost",
              "value":"L"
            }
           ]
         },
         "prices":{
           "1":{
            "product_id":181022,
            "variant_id":1007243,
            "price_list_id":1,
            "price":825.61983471074,
            "price_vat":999,
            "price_action":495.04132231405,
            "price_action_vat":599,
            "price_with_vat":1,
            "vat_id":5,
            "price_show":599,
            "profit":{
              "margin":196.04132231405,
              "percent":"40"
            },
            "vat":21
           }
         },
         "availability_id_in_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Skladem"
           },
           "id":16,
           "odeslani_v_hodinach":38,
           "naskladneni_v_hodinach":5,
           "color":"#00AA00",
           "availability_type":1
         },
         "availability_id_out_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Vyprodáno"
           },
           "id":18,
           "odeslani_v_hodinach":0,
           "naskladneni_v_hodinach":0,
           "color":"#FF0000",
           "availability_type":2
         }
        },
        {
         "id":1007244,
         "kod":"123456/3",
         "purchase_price":299,
         "in_stock":50,
         "visibility":1,
         "minimum_order":1,
         "maximum_order":0,
         "allow_to_minus":0,
         "manufacturer_code":"",
         "ean_code":"",
         "plu_code":"",
         "isbn_code":"",
         "serial_number":"",
         "mpn_code":"",
         "photo_id":535467,
         "weight":0.5,
         "active":1,
         "check_stock_limit":0,
         "translates":{
           "1":"Velikost: S"
         },
         "translates_array":{
           "1":[
            {
              "name":"Velikost",
              "value":"S"
            }
           ]
         },
         "prices":{
           "1":{
            "product_id":181022,
            "variant_id":1007244,
            "price_list_id":1,
            "price":825.61983471074,
            "price_vat":999,
            "price_action":495.04132231405,
            "price_action_vat":599,
            "price_with_vat":1,
            "vat_id":5,
            "price_show":599,
            "profit":{
              "margin":196.04132231405,
              "percent":"40"
            },
            "vat":21
           }
         },
         "availability_id_in_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Skladem"
           },
           "id":16,
           "odeslani_v_hodinach":38,
           "naskladneni_v_hodinach":5,
           "color":"#00AA00",
           "availability_type":1
         },
         "availability_id_out_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Vyprodáe1no"
           },
           "id":18,
           "odeslani_v_hodinach":0,
           "naskladneni_v_hodinach":0,
           "color":"#FF0000",
           "availability_type":2
         }
        }
      ],
      "translates":{
        "1":{
         "hod":"Žluté tričko",
         "hod_link":"zlute-tricko",
         "description_short":"Toto je krátký popis produktu.",
         "description_long":"Toto je dlouhý popis produktu.",
         "seo_title":"Žluté tričko LaCoste",
         "seo_desc":"Nejlepší žluté tričko pod sluncem.",
         "product_url":"/pro-zeny/obleceni/tricka-topy-body-kosile/tricka-a-halenky/s-kratkym-rukavem/zlute-tricko/"
        }
      },
      "categories":{
        "20077":{
         "category_id":20077,
         "parent_id":20076,
         "translates":{
           "1":{
            "hod":"S krátkých rukávem",
            "hod_link":"pro-zeny/obleceni/tricka-topy-body-kosile/tricka-a-halenky/s-kratkym-rukavem",
            "hod_long":"Pro ženy > Oblečení > Trička, topy, body, košile > Trička a halenky > S krátkým rukávem"
           }
         },
         "feed_cpc":null,
         "main_category":true,
         "priority":null,
         "connect_heureka_path":"",
         "connect_zbozi_path":"",
         "connect_google_path":"",
         "connect_glami_path":""
        },
        "20070":{
         "category_id":20070,
         "parent_id":0,
         "translates":{
           "1":{
            "hod":"Pro ženy",
            "hod_link":"pro-zeny",
            "hod_long":"Pro ženy"
           }
         },
         "feed_cpc":null,
         "priority":null,
         "main_category":false,
         "connect_heureka_path":"",
         "connect_zbozi_path":"",
         "connect_google_path":"",
         "connect_glami_path":""
        },
        "20074":{
         "category_id":20074,
         "parent_id":20070,
         "translates":{
           "1":{
            "hod":"Oblečení",
            "hod_link":"pro-zeny/obleceni",
            "hod_long":"Pro ženy > Oblečení"
           }
         },
         "feed_cpc":null,
         "priority":null,
         "main_category":false,
         "connect_heureka_path":"",
         "connect_zbozi_path":"",
         "connect_google_path":"",
         "connect_glami_path":""
        },
        "20075":{
         "category_id":20075,
         "parent_id":20074,
         "translates":{
           "1":{
            "hod":"Trička, topy, body, košile",
            "hod_link":"pro-zeny/obleceni/tricka-topy-body-kosile",
            "hod_long":"Pro ženy > Oblečení > Trička, topy, body, košile"
           }
         },
         "feed_cpc":null,
         "priority":null,
         "main_category":false,
         "connect_heureka_path":"",
         "connect_zbozi_path":"",
         "connect_google_path":"",
         "connect_glami_path":""
        },
        "20076":{
         "category_id":20076,
         "parent_id":20075,
         "translates":{
           "1":{
            "hod":"Trička a halenky",
            "hod_link":"pro-zeny/obleceni/tricka-topy-body-kosile/tricka-a-halenky",
            "hod_long":"Pro ženy > Oblečení > Trička, topy, body, košile > Trička a halenky"
           }
         },
         "feed_cpc":null,
         "priority":null,
         "main_category":false,
         "connect_heureka_path":"",
         "connect_zbozi_path":"",
         "connect_google_path":"",
         "connect_glami_path":""
        }
      },
      "photos":{
        "535466":{
         "photo_id":535466,
         "photo_url":"zlute-tricko-535466.jpg",
         "description":""
        },
        "535467":{
         "photo_id":535467,
         "photo_url":"zlute-tricko-535467.jpg",
         "description":""
        }
      },
      "manufacturer":{
        "translates":{
         "1":{
           "manufacturer_id":7402,
           "lang_id":1,
           "hod":"Lacoste",
           "hod_link":"lacoste"
         }
        }
      },
      "videos":[
        {
         "video_id":22,
         "type":"youtube",
         "video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=9xAGT5-gC-E"
        }
      ],
      "files":[
        {
         "id":257,
         "name":"velikostni-tabulka.jpg",
         "path":"tshirtSIZES_shortsleeve.jpg"
        }
      ],
      "warranty":{
        "id":10,
        "default":1,
        "days":0,
        "months":0,
        "years":2,
        "translate":"2 roky"
      },
      "flags":{
        "456":{
         "1":{
           "flag_id":456,
           "lang_id":1,
           "hod":"Akce",
           "background_color":"#FF0000",
           "color":"#000000",
           "date_from":"06.08.2021",
           "date_to":"27.08.2021"
         }
        }
      },
      "currency":{
        "kod":"CZK",
        "symbol":"Kč",
        "kurz":1,
        "zaokrouhleni":0
      },
      "parameters":{
        "2617":{
         "id":2617,
         "parameter_name_id":114,
         "parameter_value_id":1914,
         "use_for_filters":1,
         "translates":{
           "name":{
            "1":"Materiál"
           },
           "value":{
            "1":"95% Bavlna"
           }
         }
        },
        "2618":{
         "id":2618,
         "parameter_name_id":114,
         "parameter_value_id":1915,
         "use_for_filters":1,
         "translates":{
           "name":{
            "1":"Materiál"
           },
           "value":{
            "1":"5% Spandex"
           }
         }
        }
      },
      "additional_parameters":{
        "63":{
         "id":63,
         "translates":{
           "name":{
            "1":"Vlastní cedulka"
           },
           "value":{
            "1":"Ano"
           }
         },
         "price_vat":10,
         "purchase_price":5,
         "code":"123",
         "price_type":0
        }
      },
      "unit":{
        "unit_id":1,
        "default":1,
        "translates":{
         "1":{
           "name":"Kus",
           "price_name":"Cena za kus",
           "name_short":"Ks"
         }
        }
      },
      "availability_id_in_stock_data":{
        "translates":{
         "1":"Skladem"
        },
        "id":16,
        "odeslani_v_hodinach":38,
        "naskladneni_v_hodinach":5,
        "color":"#00AA00",
        "availability_type":1
      },
      "availability_id_out_stock_data":{
        "translates":{
         "1":"Vyprodáno"
        },
        "id":18,
        "odeslani_v_hodinach":0,
        "naskladneni_v_hodinach":0,
        "color":"#FF0000",
        "availability_type":2
      },
      "product_relative":[
        "46"
      ],
      "product_similar":[
        "210"
      ]
     }
   }
  }
}
              
Název položky Popis
id ID produktu.
created Datum vytvoření produktu.
kod Kód produktu.
has_variants Označuje, jestli má produkt varianty nebo ne.
1 = má varianty
2 = nemá varianty
product_type Druh produktu.
1 = Nový
2 = Použitý
3 = Služba
visibility Označuje, jestli je produkt viditelný nebo ne.
1 = viditelný
2 = skrytý (vyprodáno)
3 = neviditelný
intern_note Interní poznámka k produktu (nezobrazuje se zákazníkům).
purchase_price Nákupní cena ve měně produktu. (Bez DPH)
weight Váha produktu.
allow_to_minus Označuje, jestli je produkt možné nakupovat do mínusu.
1 = je možné nakoupit do mínusu
2 = není možné nakoupit do mínusu
manufacturer_code Kód výrobce.
ean_code Kód EAN.
plu_code Kód PLU.
plu_code Kód ISBN.
mpn_code Kód MPN.
serial_number Sériové číslo.
main_category ID výchozí kategorie produktu.
adult Určuje, jestli je produkt pro dospělé.
0 = nenastaveno 1 = produkt určený pro dospělé
in_stock Množství na skladě.
minimum_order Minimální objednatelné množství.
maximum_order Maximální množství, které lze objednat.
Pokud je zadána hodnota 0, tak není nijak omezeno.
active Označuje, jestli je produkt aktivní.
0 = neaktivní
1 = aktivní
image_social Obrázek, který se použije pro sociální sítě.
feed_cpc Nastavená hodnota ceny prokliku pro cenové srovnávače.
check_stock_limit Pokud je nastaveno, hlídá sklad, pokud klesne pod nastavenou hodnotu.
0 = nenastaveno
variants Informace o všech variantách (pole) - více informací v tabulce product_variant.
translates Všechny informace o překladu produktu. Klíč jednotlivého pole obsahuje ID jazykové verze. Více informací v tabulce product_translates.
categories Informace o všech kategoriích, kde je produkt zařazen. Více informací v tabulce product_categories.
photos Všechny fotky k produktu. Více informací v tabulce product_photos.
manufacturer Informace o výrobci / značce. Více informací v tabulce product_manufacturer.
videos Všechna videa k produktu. Více informací v tabulce product_videos.
files Všechny soubory k produktu. Více informací v tabulce product_files.
warranty Informace o záruce. Více informací v tabulce product_warranty.
flags Příznaky aktivní u produktu. Více informací v tabulce product_flags.
currency Informace o měně, ve které je produkt vytvořený. Více informací v tabulce product_currency.
parameters Přiřazené popisné parametry k produktu. Více informací v tabulce product_parameters.
additional_parameters Přiřazené příplatkové parametry k produktu. Více informací v tabulce product_additional_parameters.
unit Informace o jednotce produktu, která je přiřazena. Více informací v tabulce product_unit.
availability_id_in_stock_data Informace o dostupnosti, pokud je produkt skladem. Více informací v tabulce product_availability_in_stock.
availability_id_out_stock_data Informace o dostupnosti, pokud produkt není skladem. Více informací v tabulce product_availability_out_stock.
product_relative Související produkty. Pole, které obsahuje všechny ID produktů.
flags Podobné produkty. Pole, které obsahuje všechny ID produktů.

Tabulka 'product_variant'
Název položky Popis
id ID varianty.
kod Kód varianty.
purchase_price Nákupní cena.
in_stock Počet položek na skladě.
visibility Viditelnost.
0 = neviditelný 1 = viditelný
minimum_order Minimální objednatelné množství.
maximum_order Maximální množství, které lze objednat.
Pokud je zadána hodnota 0, tak není nijak omezeno.
allow_to_minus Označuje, jestli je produkt možné nakupovat do mínusu.
1 = je možné nakoupit do mínusu 2 = není možné nákup do mínusu
manufacturer_code Kód výrobce.
ean_code EAN kód varianty.
plu_code PLU kód varianty.
isbn_code ISBN kód varianty.
serial_number Sériové číslo varianty.
mpn_code MPN kód varianty.
photo_id ID fotografie pro danou variantu. Pokud je hodnota 0, fotka není vybrána.
weight Váha varianty.
active Označuje, jestli je varianta aktivní nebo ne.
0 = neaktivní
1 = aktivní
check_stock_limit Pokud je nastaveno, hlídá sklad varianty, pokud klesne pod nastavenou hodnotu.
0 = nenastaveno
translates Celý název varianty. Klíč pole označuje jazykovou variantu. (Např. 1 = čeština)
translates_array Hodnota varianty rozdělená na název a hodnotu. Klíč pole označuje jazykovou variantu. (Např. 1 = čeština)
prices Ceník k variantě. Klíč pole obsahuje ID ceníku (např. 1 = základní ceník). Více infomací v tabulce product_prices
availability_id_in_stock_data Informace o dostupnosti, pokud je varianta skladem. Více informací v tabulce product_availability_in_stock.
availability_id_out_stock_data Informace o dostupnosti, pokud varianta není skladem. Více informací v tabulce product_availability_out_stock.

Tabulka 'product_translates'
Název položky Popis
hod Název produktu.
hod_link Link produktu.
description_short Krátký popis produktu (obsahuje HTML).
description_long Dlouhý popis produktu (obsahuje HTML).
seo_title Název produktu použitý pro SEO.
seo_desc Dlouhý popis produktu pro SEO.
product_url Celá URL adresa produktu.

Tabulka 'product_translates'
Název položky Popis
hod Název produktu.
hod_link Link produktu.
description_short Krátký popis produktu (obsahuje HTML).
description_long Dlouhý popis produktu (obsahuje HTML).
seo_title Název produktu použitý pro SEO.
seo_desc Dlouhý popis produktu pro SEO.
product_url Celá URL adresa produktu.

Tabulka 'product_categories'
Název položky Popis
category_id ID kategorie.
parent_id ID nadřazené kategorie. V případě, že je hodnota 0, nemá nadřazenou kategorii.
translates Překlady kategorie. Klíč pole je ID jazyka (např. 1 = čeština).
hod = název kategorie
hod_link = URL adresa kategorie
hod_long = kompletní cesta kategorie
feed_cpc Nastavené CPC pro danou kategorii.
main_category Označuje, jestli se jedná o hlavní kategorii produktu.
true = hlavní kategorie
false = kategorie doplňková
priority Číselná hodnota nebo null. Udává prioritu řazení produktu v dané kategorii.
connect_heureka_path Párování s Heurekou.
connect_zbozi_path Propojení se Zboží.
connect_google_path Propojení s Google.
connect_glami_path Propojení s Glami.

Tabulka 'product_photos'
Název položky Popis
photo_id ID fotografie.
photo_url URL adresa fotografie.
description Popis fotografie. Pokud je prázdná hodnota, použije se název produktu.

Tabulka 'product_manufacturer'

Jedná se o překlad výrobce / značky. Obsahuje pole s názvem translates a klíč pole je ID jazyka (Např. 1 = čeština).

Název položky Popis
manufacturer_id ID výrobce.
lang_id ID jazyka.
hod Název výrobce.
hod_link URL adresa výrobce.

Tabulka 'product_videos'
Název položky Popis
video_id ID videa.
type Druh videa. Může obsahovat hodnoty youtube a vimeo.
video_url URL adresa na video.

Tabulka 'product_files'
Název položky Popis
id ID souboru.
name Název souboru.
path Reálný název souboru.

Tabulka 'product_warranty'
Název položky Popis
id ID záruky.
default Označuje, jestli je záruka jako výchozí.
1 = výchozí
0 = není výchozí
days Počet dní záruky.
months Počet měsíců záruky.
years Počet let záruky.
translate Automaticky generovaný název záruky.

Tabulka 'product_flags'

Obsahuje všechny nastavené příznaky. Pole je naklíčované pomocí FLAG_ID a následuje pole naklíčované podle jazyka.

Název položky Popis
flag_id ID štítku.
lang_id Označuje, jestli je štítek jako výchozí.
1 = výchozí
0 = není výchozí
hod Název štítku.
background_color Nastavené pozadí štítku.
color Nastavená barva štítku.
date_from Nastavené datum od kdy se má štítek zobrazovat.
date_from Nastavené datum do kdy se má štítek zobrazovat.

Tabulka 'product_currency'
Název položky Popis
kod Kód měny.
symbol Symbol měny.
kurz Kurz měny vůči české koruně.
zaokrouhleni Nastavené zaokrouhlení pro danou měnu.

Tabulka 'product_parameters'

Pole je naklíčované pomocí ID parametru.

Název položky Popis
id ID parametru.
parameter_name_id ID názvu parametru.
parameter_value_id ID hodnoty parametru.
use_for_filters Určuje, jestli se daný parametr používá pro filtrování.
1 = Ano, používá
0 = Nepoužívá se pro filtrování
translates Pole s překlady daného parametru. Naklíčované pomocí ID jazyka (např. 1 = čeština).
name => název parametru
value => hodnota parametru

Tabulka 'product_additional_parameters'

Pole je naklíčované pomocí ID příplatkového parametru.

Název položky Popis
id ID příplatkového parametru.
translates Pole s překlady daného parametru. Naklíčované pomocí ID jazyka (např. 1 = čeština).
name => název parametru
value => hodnota parametru
price_vat Cena s DPH.
purchase_price Nákupní cena. Využívá se pro výpočet marže u daného příplatkového parametru.
code Kód příplatkového parametru. Propisuje se do objednávky jako samostatná položka.
price_type Typ příplatku.
0 = fixní částka
1 = procentuální hodnota

Tabulka 'product_unit'
Název položky Popis
unit_id ID jednotky.
default Označuje, jestli se jedná o výchozí jednotku.
1 = výchozí
0 = není výchozí
translates Pole naklíčované pomocí ID jazyka (např. 1 = čeština).
name = název jednotky
price_name = dlouhý název jednotky
name_short = zkratka jednotky

Tabulka 'product_availability_in_stock'
Název položky Popis
translates Pole naklíčované pomocí ID jazyka (např. 1 = čeština).
Obsahuje název dostupnosti v případě, že je produkt skladem.
id ID dostupnosti.
odeslani_v_hodinach Nastavený čas, za jak dlouho je zboží odesláno v pracovní době.
naskladneni_v_hodinach Nastavený čas, za jak dlouho budete mít zboží na skladě. Pokud je nastavena hodnota 0, označuje položku jako skladem.
color Barva dostupnosti.
availability_type Informace o dostupnosti pro cenové srovnávače.
1 = skladem
2 = není skladem
3 = předobjednávka
4 = pouze online
5 = vyprodáno

Tabulka 'product_availability_out_stock'
Název položky Popis
translates Pole naklíčované pomocí ID jazyka (např. 1 = čeština).
Obsahuje název dostupnosti v případě, že produkt není skladem.
id ID dostupnosti.
odeslani_v_hodinach Nastavený čas, za jak dlouho je zboží odesláno v pracovní době.
naskladneni_v_hodinach Nastavený čas, za jak dlouho budete mít zboží na skladě. Pokud je nastavena hodnota 0, označuje položku jako skladem.
color Barva dostupnosti.
availability_type Informace o dostupnosti pro cenové srovnávače.
1 = skladem
2 = není skladem
3 = předobjednávka
4 = pouze online
5 = vyprodáno