Úvod Poslední aktualizace: 31.5.2022

Vítejte v API dokumentaci pro Váš e-shop na nody.cz.

Varování

Samostatná API pro nody.cz je v BETA verzi a může procházet zásadními změnami.

Vygenerování klíče

Pro veškerou komunikaci se svým e-shopem je potřeba vygenerovat privátní klíč. Vygenerovaný klíč se používá pro všechny dotazy vedené na e-shop.

Varování

Svůj privátní klíč nesdělujte nikomu, kdo nemá mít přístup k Vašemu e-shopu!

Klíč vygenerujete ve své administraci v sekci Propojení / Api.

Skládání URL adres

Každý e-shop má svoji vlastní URL adresu pro volání API. Vždy se skládá z Vaší domény + /api/v2/#akce#/.
Například: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/test-connection/

Ověření funkčnosti

Ve spojení s klíčem můžete jednoduše ověřit, jestli se Vám podařila komunikace s Vaším e-shopem. Veškerá doplňující data se posílají společně s URL adresou jako POST.

URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/test-connection/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "message":"Connection successful.",
  "data":[   
  ]
}
              

Možné chyby

Pokud dojde k nějaké chybě, dostanete odpověď se status = failed. Například:

                {
  "status":"failed",
  "message":"Required 'private-key' is not specified."
}
              
Základní chybové zprávy
Chyba Řešení
Action not specified. Zadávejte URL adresu ve správném tvaru. Zkontrolujte URL adresu, kterou voláte.
Api function is not active. Api funkce není aktivní. Aktivujte ji v administraci na stránce Propojení / API.
Required 'private-key' is not specified. Není zadána položka private-key. Zkontrolujte, jestli posíláte POST hodnotu private-key.
The 'private-key' is not valid. Uvedená hodnota privátního klíče není správná. V administraci na stránce Propojení / API ověřte správnost privátního klíče.
Action not found. Zadávejte URL adresu ve správném tvaru. Zkontrolujte URL adresu, kterou voláte.

Objednávky

Informace o Vašich objednávkách. Seznamy objednávek, detaily, historie, status a mnohé další.

Statusy objednávek

Veškeré informace o stavech objednávek, které máte nastavené pro svůj e-shop.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/orders/statuses/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":[
   {
     "status_id":1,
     "name":"Přijatá objednávka",
     "order":1,
     "default":1,
     "color":"#222222",
     "background_color":"#AAD5FF",
     "make_as_paid":1,
     "send_to_parcel":0,
     "create_invoice":0,
     "do_not_count_in_statistics":0
   },
   {
     "status_id":2,
     "name":"Vyřizuje se",
     "order":3,
     "default":0,
     "color":"#222222",
     "background_color":"#FF8000",
     "make_as_paid":1,
     "send_to_parcel":0,
     "create_invoice":1,
     "do_not_count_in_statistics":0
   },
   {
     "status_id":3,
     "name":"Vyřízena",
     "order":4,
     "default":0,
     "color":"#ffffff",
     "background_color":"#00AA00",
     "make_as_paid":1,
     "send_to_parcel":0,
     "create_invoice":1,
     "do_not_count_in_statistics":0
   },
   {
     "status_id":6,
     "name":"Stornována",
     "order":2,
     "default":0,
     "color":"#222222",
     "background_color":"#AAAAAA",
     "make_as_paid":0,
     "send_to_parcel":0,
     "create_invoice":0,
     "do_not_count_in_statistics":1
   }
  ]
}
              
Název položky Popis
status_id ID stavu objednávky. Při změně stavu objednávky je potřeba použít správné ID stavu.
name Název stavu objednávky.
order Řazení stavů tak, jak jsou u Vás v administraci seřazené.
default Výchozí stav při nové objednávce.
0 = NE
1 = ANO
color Barva textu stavu objednávky. Barva, která se zobrazuje zákazníkům i Vám v administraci.
background_color Barva pozadí stavu objednávky. Barva pozadí, která se zobrazuje zákazníkům i Vám v administraci.
make_as_paid Označit objednávku jako zaplacenou.
0 = NE
1 = ANO
send_to_parcel Odeslat objednávku dopravci.
0 = NE
1 = ANO
create_invoice Vytvořit daňový doklad.
0 = NE
1 = ANO
do_not_count_in_statistics Nezapočítávat objednávku do statistik.
0 = počítá se
1 = nepočítá se

Přehled objednávek

Výpis objednávek podle datumu. Možnost filtrovat podle stavu objednávky.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/orders/overview/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
date-from Ano Všechny objednávky od uvedeného datumu ve formátu YYYY-DD-MM. Například: 2021-07-20.
date-to Ne Všechny objednávky do uvedeného datumu ve formátu YYYY-DD-MM. Například: 2021-07-20. Pokud není vyplněno, použije se dnešní datum.
status-id Ne ID stavu objednávky. Omezí výsledek pouze na objednávky v zadaném stavu. ID stavu objednávky musí existovat. V opačném případě se vrátí chyba. ID stavu objednávky zjistíte pomocí funkce Statusy objednávek.
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "orders":[
     {
      "order_id":18186,
      "prefix":"2020",
      "kod":"0214",
      "order_number":"20200214",
      "created":"2020-06-28 22:50:05",
      "status_id":1,
      "currency_id":1,
      "paid":0,
      "invoice_firm":"",
      "invoice_name":"Miroslav",
      "invoice_surname":"Sobotka",
      "invoice_street":"Hamry nad Sázavou ",
      "invoice_house_number":"460",
      "invoice_city":"Žďár nad Sázavou",
      "invoice_zip":"59101",
      "invoice_country_id":1,
      "invoice_ico":"",
      "invoice_dic":"",
      "telephone":"777173315",
      "email":"info@normservis.cz",
      "delivery_same":1,
      "delivery_firm":"",
      "delivery_name":"",
      "delivery_surname":"",
      "delivery_street":"",
      "delivery_house_number":"",
      "delivery_city":"",
      "delivery_zip":"",
      "delivery_country_id":0,
      "package_number":"",
      "customer_id":0,
      "remark":"Testovaci poznamka zakaznika.",
      "intern_note":"Interni poznamka.",
      "tax_mode":0,
      "last_update":"2021-01-14 13:50:43"
     }
   ]
  }
}
              
Název položky Popis
order_id ID objednávky. Je potřebné pro zobrazení detailu objednávky.
prefix Použitý prefix objednávky při vytvoření.
kod Číselný kód objednávky.
order_number Kompletní číslo objednávky ve složení PREFIX + KOD.
created Datum a čas, kdy byla objednávka vytvořena.
status_id ID stavu objednávky.
currency_id ID měny.
paid Označuje, jestli je objednávka zaplacena nebo ne.
0 = nezaplaceno
1 = zaplaceno
invoice_firm Fakturační údaje: název firmy.
invoice_name Fakturační údaje: jméno.
invoice_surname Fakturační údaje: příjmení.
invoice_street Fakturační údaje: ulice.
invoice_house_number Fakturační údaje: číslo popisné.
invoice_city Fakturační údaje: město.
invoice_zip Fakturační údaje: PSČ.
invoice_country_id Fakturační údaje: ID země.
invoice_ico Fakturační údaje: IČO.
invoice_dic Fakturační údaje: DIČ.
telephone Telefon.
email E-mail.
delivery_same Označuje, jestli adresa dodání je stejná jako fakturační.
0 = adresa dodání je rozdílná od fakturační adresy
1 = adresa dodání je stejná jako fakturační
delivery_firm Adresa doručení: název firmy.
delivery_name Adresa doručení: jméno.
delivery_surname Adresa doručení: příjmení.
delivery_street Adresa doručení: ulice.
delivery_house_number Adresa doručení: číslo popisné.
delivery_city Adresa doručení: město.
delivery_zip Adresa doručení: PSČ.
delivery_country_id Adresa doručení: ID země doručení.
package_number Číslo zásilky.
customer_id ID zákazníka.
remark Poznámka od zákazníka.
intern_note Interní poznámka e-shopu.
tax_mode Daňový režim.
0 = normální
1 = reverse charge
last_update Poslední aktualizace objednávky.

Detail objednávky

Funkce načítá informace o objednávce, včetně zakoupených položek.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/orders/detail/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
order-id Ano ID objednávky. Pro informace o více objednávkách lze načíst v jednom dotazu. Stačí oddělit jednotlivé ID objednávek pomocí čárky.
Například: 54881,54572,54992
Výsledek (formát JSON)

Dobré vědět

Ve výsledku 'data' je pole naklíčované pomocí čísla objednávky.

                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "orders":{
     "20200459":{
      "order_id":29937,
      "prefix":"2020",
      "kod":"0459",
      "order_number":"20200459",
      "created":"2021-04-19 22:38:18",
      "status_id":1,
      "currency_id":1,
      "paid":0,
      "invoice_firm":"",
      "invoice_name":"Miroslav",
      "invoice_surname":"Sobotka",
      "invoice_street":"Hamry nad Sazavou",
      "invoice_house_number":"460",
      "invoice_city":"Zdar nad Sazavou",
      "invoice_zip":"59101",
      "invoice_country_id":1,
      "invoice_ico":"",
      "invoice_dic":"",
      "telephone":"+420777173315",
      "email":"info@normservis.cz",
      "delivery_same":1,
      "delivery_firm":"",
      "delivery_name":"",
      "delivery_surname":"",
      "delivery_street":"",
      "delivery_house_number":"",
      "delivery_city":"",
      "delivery_zip":"",
      "delivery_country_id":0,
      "package_number":"",
      "customer_id":0,
      "remark":"Poznámka zákazníka.",
      "intern_note":"Interní poznámka.",
      "tax_mode":0,
      "last_update":"2021-04-19 22:38:20",
      "items":[
        {
         "added":"2021-04-19 22:38:18",
         "item_id":65689,
         "item_code":"397593/4",
         "item_type_id":1,
         "item_name":"Dvojitý slugburger",
         "item_variant_id":298303,
         "item_pcs":1,
         "item_price_per_pcs":122.72,
         "item_purchase_price":50,
         "item_vat":21,
         "item_discount":0,
         "intern_note":""
        },
        {
         "added":"2021-04-19 22:38:19",
         "item_id":789,
         "item_code":"789",
         "item_type_id":5,
         "item_name":"Zásilkovna",
         "item_variant_id":0,
         "item_pcs":1,
         "item_price_per_pcs":48.760330578512,
         "item_purchase_price":48.760330578512,
         "item_vat":21,
         "item_discount":0,
         "intern_note":""
        },
        {
         "added":"2021-04-19 22:38:19",
         "item_id":2825,
         "item_code":"2825",
         "item_type_id":4,
         "item_name":"CSOB",
         "item_variant_id":0,
         "item_pcs":1,
         "item_price_per_pcs":0,
         "item_purchase_price":0,
         "item_vat":21,
         "item_discount":0,
         "intern_note":""
        }
      ]
     }
   }
  }
}
              
Název položky Popis
order_id ID objednávky. Je potřebné pro zobrazení detailu objednávky.
prefix Použitý prefix objednávky při vytvoření.
kod Číselný kód objednávky.
order_number Kompletní číslo objednávky ve složení PREFIX + KOD.
created Datum a čas, kdy byla objednávka vytvořena.
status_id ID stavu objednávky.
currency_id ID měny.
paid Označuje, jestli je objednávka zaplacena nebo ne.
0 = nezaplaceno
1 = zaplaceno
invoice_firm Fakturační údaje: název firmy.
invoice_name Fakturační údaje: jméno.
invoice_surname Fakturační údaje: příjmení.
invoice_street Fakturační údaje: ulice.
invoice_house_number Fakturační údaje: číslo popisné.
invoice_city Fakturační údaje: město.
invoice_zip Fakturační údaje: PSČ.
invoice_country_id Fakturační údaje: ID země.
invoice_ico Fakturační údaje: IČO.
invoice_dic Fakturační údaje: DIČ.
telephone Telefon.
email E-mail.
delivery_same Označuje, jestli adresa dodání je stejná jako fakturační.
0 = adresa dodání je rozdílná od fakturační adresy
1 = adresa dodání je stejná jako fakturační
delivery_firm Adresa doručení: název firmy.
delivery_name Adresa doručení: jméno.
delivery_surname Adresa doručení: příjmení.
delivery_street Adresa doručení: ulice.
delivery_house_number Adresa doručení: číslo popisné.
delivery_city Adresa doručení: město.
delivery_zip Adresa doručení: PSČ.
delivery_country_id Adresa doručení: ID země doručení.
package_number Číslo zásilky.
customer_id ID zákazníka.
remark Poznámka od zákazníka.
intern_note Interní poznámka e-shopu.
tax_mode Daňový režim.
0 = normální
1 = reverse charge
last_update Poslední aktualizace objednávky.
items Položky objednávky. Informace o položkách v tabulce Položky objednávky.

Položky objednávky

Název položky Popis
added Datum a čas přidání položky do objednávky.
item_id ID produktu.
item_code Kód produktu.
item_type_id Druh produktu.
1 = produkt
2 = služba
3 = sleva
4 = způsob platby
5 = způsob dopravy
6 = úhrada
item_name Název položky.
item_variant_id ID varianty. Hodnota 0 a -1 = bez varianty.
item_pcs Objednané množství.
item_price_per_pcs Cena produktu za objednané množství. (např. cena za 1 kus)
item_purchase_price Nákupní cena produktu.
item_vat Sazba DPH.
item_discount Sleva na položku.
intern_note Soukromá poznámka k danému produktu.

Změna objednávky

Změna údajů v objednávce. Pokud nepovinný parametr není nastaven, nebude se upravovat. Veškeré změny se automaticky zapisují do historie objednávky.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/orders/change/

Položky POST
Hodnota Povinná Maximální délka Popis
private-key Ano - Privátní klíč
order-id Ano - ID objednávky, kterou chcete upravit. V současné době lze editovat pouze 1 objednávku.
package-number Ne 150 Číslo zásilky pro dopravce.
paid Ne - Nastavuje, jestli je objednávka zaplacena nebo ne.
0 = nezaplaceno
1 = zaplaceno
intern-note Ne 2000 Interní poznámka k objednávce.
Pozor! Interní poznámka se nahrazuje celá.
status-id Ne - ID stavu objednávky, který chcete nastavit. Pokud ID stavu objednávky neexistuje, vrátí se chyba.
Správný výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":[  
  ]
}
              
Příklad vrácené chyby (formát JSON)
                {
  "status":"failed",
  "message":"The sent parameter 'status-id' does not exist."
}
              

Kategorie

Informace o Vašich kategoriích a jejich přehled.

Přehled kategorií

Přehled kategorií na Vašem e-shopu.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/categories/overview/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "categories":[
     {
      "category_id":1,
      "name":"Trička",
      "link":"tricka",
      "order":1,
      "parent_id":0,
      "active":1
     },
     {
      "category_id":2,
      "name":"Krátý rukáv",
      "link":"kratky-rukav",
      "order":2,
      "parent_id":1,
      "active":1
     },
     {
      "category_id":3,
      "name":"Dlouhý rukáv",
      "link":"dlouhy-rukav",
      "order":3,
      "parent_id":1,
      "active":1
     }
   ]
  }
}
              
Název položky Popis
category_id ID kategorie.
name Název kategorie.
link Odkaz na kategorii.
order Řazení kategorií.
parent_id ID nadřazené kategorie. V případě, že je hodnota 0, jedná se o hlavní kategorii.
active Označuje, jestli je kategorie aktivní.
0 = neaktivní
1 = aktivní

Detail kategorie

Kompletní detail kategorie. Je možné zjistit informace o více kategoriích najednou.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/categories/detail/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
category-id Ano ID kategorie. Pro informace o více kategoriích stačí jednotlivé ID kategorií oddělit čárkou.
Výsledek (formát JSON)

Dobré vědět

Ve výsledku 'data' je pole naklíčované pomocí ID kategorie.

                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "categories":{
     "1009":{
      "category_id":1009,
      "name":"Testovací kategorie",
      "link":"testovaci-kategorie",
      "description":"Popis testovaci kategorie.",
      "seo_title":"Test SEO title",
      "seo_description":"Test SEO description",
      "order":29,
      "parent_id":0,
      "active":1,
      "image":"https://cdn.mujnody.cz/user/muj-eshop-cz/category/2soJtDyoQH1627289268.png",
      "image_social":"https://cdn.mujnody.cz/user/muj-eshop-cz/social-networks/5S6HcU0AeW1627289303.png",
      "feed_cpc":2
     }
   }
  }
}
              
Název položky Popis
category_id ID kategorie.
name Název kategorie.
link Odkaz na kategorii.
description Popis kategorie (obsahuje HTML).
seo_title Název stránky pro vyhledávače.
seo_description Popis stránky pro vyhledávače.
order Řazení kategorie.
parent_id ID nadřazené kategorie. V případě, že je hodnota 0, jedná se o hlavní kategorii.
active Označuje, jestli je kategorie aktivní.
0 = neaktivní
1 = aktivní
image Obrázek nahraný ke kategorii.
image_social Nahraný obrázek pro sociální sítě.
feed_cpc Cena za proklik pro srovnávače zboží. 0 = neuvedená cena.

Produkty

Informace o Vašich produktech. Vyhledávání, detail, úprava.

Přehled produktů

Přehled produktů na Vašem e-shopu.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/products/overview/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
created-since Ne Všechny produkty, které byly vytvořené od zadaného dne. Formát Y-m-d.
created-to Ne Všechny produkty, které byly vytvořené do zadaného dne. Formát Y-m-d.
category-id Ne ID kategorie. Pokud je vyplněné, vypíše produkty, které jsou zařazené do této kategorie.
default-category-id Ne ID defaultní kategorie. V případě vyplnění vypíše pouze produkty s uvedenou základní kategorií.
active Ne Vybírá pouze aktivní nebo neaktivní produkty.
Pouze uvedené hodnoty.
1 = Aktivní
0 = Neaktivní
visibility Ne Pouze uvedené hodnoty.
1 = Aktivní
2 = Skrytý (vyprodáno)
3 = Neviditelný
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "products":{
     "3000":{
      "product_id":3000,
      "created":"2021-07-08",
      "kod":"123456",
      "has_variants":1,
      "visibility":1,
      "active":1,
      "name":"Lacoste Inspiration parfém",
      "link":"lacoste-inspiration-parfem",
      "main_category":20088
     }
   }
  }
}
              
Název položky Popis
product_id ID produktu.
created Datum vytvoření produktu.
kod Kód produktu.
has_variants Označuje, jestli má produkt varianty nebo ne.
1 = má varianty
2 = nemá varianty
visibility Označuje, jestli je produkt viditelný nebo ne.
1 = viditelný
2 = skrytý (vyprodáno)
3 = neviditelný
active Označuje, jestli je produkt aktivní.
0 = neaktivní
1 = aktivní
name Název produktu.
link Odkaz na produkt.
main_category_id ID hlavní kategorie.

Detail produktu

Zobrazí detailní informace o produktu.
URL adresa: http://www.mojeurladresa.cz/api/v2/products/detail/

Položky POST
Hodnota Povinná Popis
private-key Ano Privátní klíč
product-id Ano ID produktu. Pro informace o více produktech lze načíst v jednom dotazu. Stačí oddělit jednotlivé ID produktů pomocí čárky.
Například: 8001,8003,10025
Výsledek (formát JSON)
                {
  "status":"ok",
  "data":{
   "products":{
     "181022":{
      "id":181022,
      "created":"2021-08-06",
      "kod":"123456",
      "has_variants":1,
      "product_type":1,
      "visibility":1,
      "intern_note":"Moje interní poznámka.",
      "purchase_price":299,
      "weight":0.3,
      "allow_to_minus":0,
      "manufacturer_code":"",
      "ean_code":"",
      "plu_code":"",
      "isbn_code":"",
      "mpn_code":"",
      "serial_number":"",
      "main_category":20077,
      "adult":0,
      "in_stock":0,
      "minimum_order":1,
      "maximum_order":0,
      "active":1,
      "unit_id":1,
      "image_social":"NLBTcFRya21628256263.jpg",
      "feed_cpc":1.9,
      "check_stock_limit":0,
      "variants":[
        {
         "id":1007242,
         "kod":"123456/1",
         "purchase_price":299,
         "in_stock":50,
         "visibility":1,
         "minimum_order":1,
         "maximum_order":0,
         "allow_to_minus":0,
         "manufacturer_code":"",
         "ean_code":"",
         "plu_code":"",
         "isbn_code":"",
         "serial_number":"",
         "mpn_code":"",
         "photo_id":535467,
         "weight":0.5,
         "active":1,
         "check_stock_limit":0,
         "translates":{
           "1":"Velikost: M"
         },
         "translates_array":{
           "1":[
            {
              "name":"Velikost",
              "value":"M"
            }
           ]
         },
         "prices":{
           "1":{
            "product_id":181022,
            "variant_id":1007242,
            "price_list_id":1,
            "price":825.61983471074,
            "price_vat":999,
            "price_action":495.04132231405,
            "price_action_vat":599,
            "price_with_vat":1,
            "vat_id":5,
            "price_show":599,
            "profit":{
              "margin":196.04132231405,
              "percent":"40"
            },
            "vat":21
           }
         },
         "availability_id_in_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Skladem"
           },
           "id":16,
           "odeslani_v_hodinach":38,
           "naskladneni_v_hodinach":5,
           "color":"#00AA00",
           "availability_type":1
         },
         "availability_id_out_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Vyprodáno"
           },
           "id":18,
           "odeslani_v_hodinach":0,
           "naskladneni_v_hodinach":0,
           "color":"#FF0000",
           "availability_type":2
         }
        },
        {
         "id":1007243,
         "kod":"123456/2",
         "purchase_price":299,
         "in_stock":50,
         "visibility":1,
         "minimum_order":1,
         "maximum_order":0,
         "allow_to_minus":0,
         "manufacturer_code":"",
         "ean_code":"",
         "plu_code":"",
         "isbn_code":"",
         "serial_number":"",
         "mpn_code":"",
         "photo_id":535467,
         "weight":0.5,
         "active":1,
         "check_stock_limit":0,
         "translates":{
           "1":"Velikost: L"
         },
         "translates_array":{
           "1":[
            {
              "name":"Velikost",
              "value":"L"
            }
           ]
         },
         "prices":{
           "1":{
            "product_id":181022,
            "variant_id":1007243,
            "price_list_id":1,
            "price":825.61983471074,
            "price_vat":999,
            "price_action":495.04132231405,
            "price_action_vat":599,
            "price_with_vat":1,
            "vat_id":5,
            "price_show":599,
            "profit":{
              "margin":196.04132231405,
              "percent":"40"
            },
            "vat":21
           }
         },
         "availability_id_in_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Skladem"
           },
           "id":16,
           "odeslani_v_hodinach":38,
           "naskladneni_v_hodinach":5,
           "color":"#00AA00",
           "availability_type":1
         },
         "availability_id_out_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Vyprodáno"
           },
           "id":18,
           "odeslani_v_hodinach":0,
           "naskladneni_v_hodinach":0,
           "color":"#FF0000",
           "availability_type":2
         }
        },
        {
         "id":1007244,
         "kod":"123456/3",
         "purchase_price":299,
         "in_stock":50,
         "visibility":1,
         "minimum_order":1,
         "maximum_order":0,
         "allow_to_minus":0,
         "manufacturer_code":"",
         "ean_code":"",
         "plu_code":"",
         "isbn_code":"",
         "serial_number":"",
         "mpn_code":"",
         "photo_id":535467,
         "weight":0.5,
         "active":1,
         "check_stock_limit":0,
         "translates":{
           "1":"Velikost: S"
         },
         "translates_array":{
           "1":[
            {
              "name":"Velikost",
              "value":"S"
            }
           ]
         },
         "prices":{
           "1":{
            "product_id":181022,
            "variant_id":1007244,
            "price_list_id":1,
            "price":825.61983471074,
            "price_vat":999,
            "price_action":495.04132231405,
            "price_action_vat":599,
            "price_with_vat":1,
            "vat_id":5,
            "price_show":599,
            "profit":{
              "margin":196.04132231405,
              "percent":"40"
            },
            "vat":21
           }
         },
         "availability_id_in_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Skladem"
           },
           "id":16,
           "odeslani_v_hodinach":38,
           "naskladneni_v_hodinach":5,
           "color":"#00AA00",
           "availability_type":1
         },
         "availability_id_out_stock_data":{
           "translates":{
            "1":"Vyprodáe1no"
           },
           "id":18,
           "odeslani_v_hodinach":0,
           "naskladneni_v_hodinach":0,
           "color":"#FF0000",
           "availability_type":2
         }
        }
      ],
      "translates":{
        "1":{
         "hod":"Žluté tričko",
         "hod_link":"zlute-tricko",
         "description_short":"Toto je krátký popis produktu.",
         "description_long":"Toto je dlouhý popis produktu.",
         "seo_title":"Žluté tričko LaCoste",
         "seo_desc":"Nejlepší žluté tričko pod sluncem.",
         "product_url":"/pro-zeny/obleceni/tricka-topy-body-kosile/tricka-a-halenky/s-kratkym-rukavem/zlute-tricko/"
        }
      },
      "categories":{
        "20077":{
         "category_id":20077,
         "parent_id":20076,
         "translates":{
           "1":{
            "hod":"S krátkých rukávem",
            "hod_link":"pro-zeny/obleceni/tricka-topy-body-kosile/tricka-a-halenky/s-kratkym-rukavem",
            "hod_long":"Pro ženy > Oblečení > Trička, topy, body, košile > Trička a halenky > S krátkým rukávem"
           }
         },
         "feed_cpc":null,
         "main_category":true,
         "priority":null,
         "connect_heureka_path":"",
         "connect_zbozi_path":"",
         "connect_google_path":"",
         "connect_glami_path":""
        },
        "20070":{
         "category_id":20070,
         "parent_id":0,
         "translates":{
           "1":{
            "hod":"Pro ženy",
            "hod_link":"pro-zeny",
            "hod_long":"Pro ženy"
           }
         },
         "feed_cpc":null,
         "priority":null,
         "main_category":false,
         "connect_heureka_path":"",
         "connect_zbozi_path":"",
         "connect_google_path":"",
         "connect_glami_path":""
        },
        "20074":{
         "category_id":20074,
         "parent_id":20070,
         "translates":{
           "1":{
            "hod":"Oblečení",
            "hod_link":"pro-zeny/obleceni",
            "hod_long":"Pro ženy > Oblečení"
           }
         },
         "feed_cpc":null,
         "priority":null,
         "main_category":false,
         "connect_heureka_path":"",
         "connect_zbozi_path":"",
         "connect_google_path":"",
         "connect_glami_path":""
        },
        "20075":{
         "category_id":20075,
         "parent_id":20074,
         "translates":{
           "1":{
            "hod":"Trička, topy, body, košile",
            "hod_link":"pro-zeny/obleceni/tricka-topy-body-kosile",
            "hod_long":"Pro ženy > Oblečení > Trička, topy, body, košile"
           }
         },
         "feed_cpc":null,
         "priority":null,
         "main_category":false,
         "connect_heureka_path":"",
         "connect_zbozi_path":"",
         "connect_google_path":"",
         "connect_glami_path":""
        },
        "20076":{
         "category_id":20076,
         "parent_id":20075,
         "translates":{
           "1":{
            "hod":"Trička a halenky",
            "hod_link":"pro-zeny/obleceni/tricka-topy-body-kosile/tricka-a-halenky",
            "hod_long":"Pro ženy > Oblečení > Trička, topy, body, košile > Trička a halenky"
           }
         },
         "feed_cpc":null,
         "priority":null,
         "main_category":false,
         "connect_heureka_path":"",
         "connect_zbozi_path":"",
         "connect_google_path":"",
         "connect_glami_path":""
        }
      },
      "photos":{
        "535466":{
         "photo_id":535466,
         "photo_url":"zlute-tricko-535466.jpg",
         "description":""
        },
        "535467":{
         "photo_id":535467,
         "photo_url":"zlute-tricko-535467.jpg",
         "description":""
        }
      },
      "manufacturer":{
        "translates":{
         "1":{
           "manufacturer_id":7402,
           "lang_id":1,
           "hod":"Lacoste",
           "hod_link":"lacoste"
         }
        }
      },
      "videos":[
        {
         "video_id":22,
         "type":"youtube",
         "video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=9xAGT5-gC-E"
        }
      ],
      "files":[
        {
         "id":257,
         "name":"velikostni-tabulka.jpg",
         "path":"tshirtSIZES_shortsleeve.jpg"
        }
      ],
      "warranty":{
        "id":10,
        "default":1,
        "days":0,
        "months":0,
        "years":2,
        "translate":"2 roky"
      },
      "flags":{
        "456":{
         "1":{
           "flag_id":456,
           "lang_id":1,
           "hod":"Akce",
           "background_color":"#FF0000",
           "color":"#000000",
           "date_from":"06.08.2021",
           "date_to":"27.08.2021"
         }
        }
      },
      "currency":{
        "kod":"CZK",
        "symbol":"Kč",
        "kurz":1,
        "zaokrouhleni":0
      },
      "parameters":{
        "2617":{
         "id":2617,
         "parameter_name_id":114,
         "parameter_value_id":1914,
         "use_for_filters":1,
         "translates":{
           "name":{
            "1":"Materiál"
           },
           "value":{
            "1":"95% Bavlna"
           }
         }
        },
        "2618":{
         "id":2618,
         "parameter_name_id":114,
         "parameter_value_id":1915,
         "use_for_filters":1,
         "translates":{
           "name":{
            "1":"Materiál"
           },
           "value":{
            "1":"5% Spandex"
           }
         }
        }
      },
      "additional_parameters":{
        "63":{
         "id":63,
         "translates":{
           "name":{
            "1":"Vlastní cedulka"
           },
           "value":{
            "1":"Ano"
           }
         },
         "price_vat":10,
         "purchase_price":5,
         "code":"123",
         "price_type":0
        }
      },
      "unit":{
        "unit_id":1,
        "default":1,
        "translates":{
         "1":{
           "name":"Kus",
           "price_name":"Cena za kus",
           "name_short":"Ks"
         }
        }
      },
      "availability_id_in_stock_data":{
        "translates":{
         "1":"Skladem"
        },
        "id":16,
        "odeslani_v_hodinach":38,
        "naskladneni_v_hodinach":5,
        "color":"#00AA00",
        "availability_type":1
      },
      "availability_id_out_stock_data":{
        "translates":{
         "1":"Vyprodáno"
        },
        "id":18,
        "odeslani_v_hodinach":0,
        "naskladneni_v_hodinach":0,
        "color":"#FF0000",
        "availability_type":2
      },
      "product_relative":[
        "46"
      ],
      "product_similar":[
        "210"
      ]
     }
   }
  }
}
              
Název položky Popis
id ID produktu.
created Datum vytvoření produktu.
kod Kód produktu.
has_variants Označuje, jestli má produkt varianty nebo ne.
1 = má varianty
2 = nemá varianty
product_type Druh produktu.
1 = Nový
2 = Použitý
3 = Služba
visibility Označuje, jestli je produkt viditelný nebo ne.
1 = viditelný
2 = skrytý (vyprodáno)
3 = neviditelný
intern_note Interní poznámka k produktu (nezobrazuje se zákazníkům).
purchase_price Nákupní cena ve měně produktu. (Bez DPH)
weight Váha produktu.
allow_to_minus Označuje, jestli je produkt možné nakupovat do mínusu.
1 = je možné nakoupit do mínusu
2 = není možné nakoupit do mínusu
manufacturer_code Kód výrobce.
ean_code Kód EAN.
plu_code Kód PLU.
plu_code Kód ISBN.
mpn_code Kód MPN.
serial_number Sériové číslo.
main_category ID výchozí kategorie produktu.
adult Určuje, jestli je produkt pro dospělé.
0 = nenastaveno 1 = produkt určený pro dospělé
in_stock Množství na skladě.
minimum_order Minimální objednatelné množství.
maximum_order Maximální množství, které lze objednat.
Pokud je zadána hodnota 0, tak není nijak omezeno.
active Označuje, jestli je produkt aktivní.
0 = neaktivní
1 = aktivní
image_social Obrázek, který se použije pro sociální sítě.
feed_cpc Nastavená hodnota ceny prokliku pro cenové srovnávače.
check_stock_limit Pokud je nastaveno, hlídá sklad, pokud klesne pod nastavenou hodnotu.
0 = nenastaveno
variants Informace o všech variantách (pole) - více informací v tabulce product_variant.
translates Všechny informace o překladu produktu. Klíč jednotlivého pole obsahuje ID jazykové verze. Více informací v tabulce product_translates.
categories Informace o všech kategoriích, kde je produkt zařazen. Více informací v tabulce product_categories.
photos Všechny fotky k produktu. Více informací v tabulce product_photos.
manufacturer Informace o výrobci / značce. Více informací v tabulce product_manufacturer.
videos Všechna videa k produktu. Více informací v tabulce product_videos.
files Všechny soubory k produktu. Více informací v tabulce product_files.
warranty Informace o záruce. Více informací v tabulce product_warranty.
flags Příznaky aktivní u produktu. Více informací v tabulce product_flags.
currency Informace o měně, ve které je produkt vytvořený. Více informací v tabulce product_currency.
parameters Přiřazené popisné parametry k produktu. Více informací v tabulce product_parameters.
additional_parameters Přiřazené příplatkové parametry k produktu. Více informací v tabulce product_additional_parameters.
unit Informace o jednotce produktu, která je přiřazena. Více informací v tabulce product_unit.
availability_id_in_stock_data Informace o dostupnosti, pokud je produkt skladem. Více informací v tabulce product_availability_in_stock.
availability_id_out_stock_data Informace o dostupnosti, pokud produkt není skladem. Více informací v tabulce product_availability_out_stock.
product_relative Související produkty. Pole, které obsahuje všechny ID produktů.
flags Podobné produkty. Pole, které obsahuje všechny ID produktů.

Tabulka 'product_variant'
Název položky Popis
id ID varianty.
kod Kód varianty.
purchase_price Nákupní cena.
in_stock Počet položek na skladě.
visibility Viditelnost.
0 = neviditelný 1 = viditelný
minimum_order Minimální objednatelné množství.
maximum_order Maximální množství, které lze objednat.
Pokud je zadána hodnota 0, tak není nijak omezeno.
allow_to_minus Označuje, jestli je produkt možné nakupovat do mínusu.
1 = je možné nakoupit do mínusu 2 = není možné nákup do mínusu
manufacturer_code Kód výrobce.
ean_code EAN kód varianty.
plu_code PLU kód varianty.
isbn_code ISBN kód varianty.
serial_number Sériové číslo varianty.
mpn_code MPN kód varianty.
photo_id ID fotografie pro danou variantu. Pokud je hodnota 0, fotka není vybrána.
weight Váha varianty.
active Označuje, jestli je varianta aktivní nebo ne.
0 = neaktivní
1 = aktivní
check_stock_limit Pokud je nastaveno, hlídá sklad varianty, pokud klesne pod nastavenou hodnotu.
0 = nenastaveno
translates Celý název varianty. Klíč pole označuje jazykovou variantu. (Např. 1 = čeština)
translates_array Hodnota varianty rozdělená na název a hodnotu. Klíč pole označuje jazykovou variantu. (Např. 1 = čeština)
prices Ceník k variantě. Klíč pole obsahuje ID ceníku (např. 1 = základní ceník). Více infomací v tabulce product_prices
availability_id_in_stock_data Informace o dostupnosti, pokud je varianta skladem. Více informací v tabulce product_availability_in_stock.
availability_id_out_stock_data Informace o dostupnosti, pokud varianta není skladem. Více informací v tabulce product_availability_out_stock.

Tabulka 'product_translates'
Název položky Popis
hod Název produktu.
hod_link Link produktu.
description_short Krátký popis produktu (obsahuje HTML).
description_long Dlouhý popis produktu (obsahuje HTML).
seo_title Název produktu použitý pro SEO.
seo_desc Dlouhý popis produktu pro SEO.
product_url Celá URL adresa produktu.

Tabulka 'product_translates'
Název položky Popis
hod Název produktu.
hod_link Link produktu.
description_short Krátký popis produktu (obsahuje HTML).
description_long Dlouhý popis produktu (obsahuje HTML).
seo_title Název produktu použitý pro SEO.
seo_desc Dlouhý popis produktu pro SEO.
product_url Celá URL adresa produktu.

Tabulka 'product_categories'
Název položky Popis
category_id ID kategorie.
parent_id ID nadřazené kategorie. V případě, že je hodnota 0, nemá nadřazenou kategorii.
translates Překlady kategorie. Klíč pole je ID jazyka (např. 1 = čeština).
hod = název kategorie
hod_link = URL adresa kategorie
hod_long = kompletní cesta kategorie
feed_cpc Nastavené CPC pro danou kategorii.
main_category Označuje, jestli se jedná o hlavní kategorii produktu.
true = hlavní kategorie
false = kategorie doplňková
priority Číselná hodnota nebo null. Udává prioritu řazení produktu v dané kategorii.
connect_heureka_path Párování s Heurekou.
connect_zbozi_path Propojení se Zboží.
connect_google_path Propojení s Google.
connect_glami_path Propojení s Glami.

Tabulka 'product_photos'
Název položky Popis
photo_id ID fotografie.
photo_url URL adresa fotografie.
description Popis fotografie. Pokud je prázdná hodnota, použije se název produktu.

Tabulka 'product_manufacturer'

Jedná se o překlad výrobce / značky. Obsahuje pole s názvem translates a klíč pole je ID jazyka (Např. 1 = čeština).

Název položky Popis
manufacturer_id ID výrobce.
lang_id ID jazyka.
hod Název výrobce.
hod_link URL adresa výrobce.

Tabulka 'product_videos'
Název položky Popis
video_id ID videa.
type Druh videa. Může obsahovat hodnoty youtube a vimeo.
video_url URL adresa na video.

Tabulka 'product_files'
Název položky Popis
id ID souboru.
name Název souboru.
path Reálný název souboru.

Tabulka 'product_warranty'
Název položky Popis
id ID záruky.
default Označuje, jestli je záruka jako výchozí.
1 = výchozí
0 = není výchozí
days Počet dní záruky.
months Počet měsíců záruky.
years Počet let záruky.
translate Automaticky generovaný název záruky.

Tabulka 'product_flags'

Obsahuje všechny nastavené příznaky. Pole je naklíčované pomocí FLAG_ID a následuje pole naklíčované podle jazyka.

Název položky Popis
flag_id ID štítku.
lang_id Označuje, jestli je štítek jako výchozí.
1 = výchozí
0 = není výchozí
hod Název štítku.
background_color Nastavené pozadí štítku.
color Nastavená barva štítku.
date_from Nastavené datum od kdy se má štítek zobrazovat.
date_from Nastavené datum do kdy se má štítek zobrazovat.

Tabulka 'product_currency'
Název položky Popis
kod Kód měny.
symbol Symbol měny.
kurz Kurz měny vůči české koruně.
zaokrouhleni Nastavené zaokrouhlení pro danou měnu.

Tabulka 'product_parameters'

Pole je naklíčované pomocí ID parametru.

Název položky Popis
id ID parametru.
parameter_name_id ID názvu parametru.
parameter_value_id ID hodnoty parametru.
use_for_filters Určuje, jestli se daný parametr používá pro filtrování.
1 = Ano, používá
0 = Nepoužívá se pro filtrování
translates Pole s překlady daného parametru. Naklíčované pomocí ID jazyka (např. 1 = čeština).
name => název parametru
value => hodnota parametru

Tabulka 'product_additional_parameters'

Pole je naklíčované pomocí ID příplatkového parametru.

Název položky Popis
id ID příplatkového parametru.
translates Pole s překlady daného parametru. Naklíčované pomocí ID jazyka (např. 1 = čeština).
name => název parametru
value => hodnota parametru
price_vat Cena s DPH.
purchase_price Nákupní cena. Využívá se pro výpočet marže u daného příplatkového parametru.
code Kód příplatkového parametru. Propisuje se do objednávky jako samostatná položka.
price_type Typ příplatku.
0 = fixní částka
1 = procentuální hodnota

Tabulka 'product_unit'
Název položky Popis
unit_id ID jednotky.
default Označuje, jestli se jedná o výchozí jednotku.
1 = výchozí
0 = není výchozí
translates Pole naklíčované pomocí ID jazyka (např. 1 = čeština).
name = název jednotky
price_name = dlouhý název jednotky
name_short = zkratka jednotky

Tabulka 'product_availability_in_stock'
Název položky Popis
translates Pole naklíčované pomocí ID jazyka (např. 1 = čeština).
Obsahuje název dostupnosti v případě, že je produkt skladem.
id ID dostupnosti.
odeslani_v_hodinach Nastavený čas, za jak dlouho je zboží odesláno v pracovní době.
naskladneni_v_hodinach Nastavený čas, za jak dlouho budete mít zboží na skladě. Pokud je nastavena hodnota 0, označuje položku jako skladem.
color Barva dostupnosti.
availability_type Informace o dostupnosti pro cenové srovnávače.
1 = skladem
2 = není skladem
3 = předobjednávka
4 = pouze online
5 = vyprodáno

Tabulka 'product_availability_out_stock'
Název položky Popis
translates Pole naklíčované pomocí ID jazyka (např. 1 = čeština).
Obsahuje název dostupnosti v případě, že produkt není skladem.
id ID dostupnosti.
odeslani_v_hodinach Nastavený čas, za jak dlouho je zboží odesláno v pracovní době.
naskladneni_v_hodinach Nastavený čas, za jak dlouho budete mít zboží na skladě. Pokud je nastavena hodnota 0, označuje položku jako skladem.
color Barva dostupnosti.
availability_type Informace o dostupnosti pro cenové srovnávače.
1 = skladem
2 = není skladem
3 = předobjednávka
4 = pouze online
5 = vyprodáno
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.